Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Trade Fairly Ltd (Y-tunnus: 1033469-6)
Jännekatu 2-4
20760 Kaarina

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Viivi Ho
Sähköposti info [a] zazabella.fi

REKISTERIN NIMI

Trade Fairly Ltd:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Trade Fairly Ltd:n asiakkaaksi, asioinut Trade Fairly Ltd:n sivuilla, ostanut Trade Fairly Ltd:lta tavaraa ja/tai osallistuu Trade Fairly Ltd:n järjestämään tilaisuuteen, kilpailuun, arvontaan tai on millä tahansa muulla tavalla jättänyt yhteystietonsa järjestelmäämme.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Trade Fairly Ltd:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Trade Fairly Ltd:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Trade Fairly Ltd:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Trade Fairly Ltd:n saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Trade Fairly Ltd:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Trade Fairly Ltd:n on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Trade Fairly Ltd:n asiakaspalveluun, sähköpostitse verkkokauppa@zazabella.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

    Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Trade Fairly Ltd:n käytössä, paitsi Trade Fairly Ltd:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Trade Fairly Ltd:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Trade Fairly Ltd:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Trade Fairly Ltd:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Trade Fairly Ltd:n hallinnoimassa salasanasuojatussa järjestelmässä.

  • Arvostelut1